Algemene Omschrijving

Het POPFULL-project incorporeert zowel een experimentele benadering op een representatieve terreinsite in Lochristi, Oost-Vlaanderen (België), als een modelmatige aanpak. Voor het experimentele luik van het project wordt een korte-omloop hakhoutplantage (KOH; 18.4 ha) met populieren (Populus) en wilgen (Salix) opgevolgd gedurende de periode van 2+2 jaren, en vervolgens geoogst. De geoogste biomassa wordt omgezet in bio-energie via twee alternatieve methodes, nl. een kleinschalige gasificatie en een co-verbranding in een elektriciteitscentrale.

Doelstellingen

De doelstellingen van het POPFULL onderzoeksproject zijn: (i) het opmaken van een volledige broeikasgasbalans van de belangrijkste broeikasgassen (CO2, CH4, N2O, H2O and O3); (ii) het opstellen van een volledige economische balans en energie-boekhouding (energiebalans, energie-efficiëntie); (iii) het opstellen van een volledige levenscyclusanalyse (LCA) van de broeikasgasbalans van KOH. Deze doelstellingen laten ons toe de efficiëntie van bio-energiebronnen voor koolstofmitigatie met zekerheid vast te stellen.

Methodologie

Voor de metingen van de netto fluxen van alle broeikasgassen worden eddy covariantietechnieken gebruikt in combinatie met standaardmethoden voor het schatten van biomassa-pools (incl. de bodem) en fluxen. Voor de opmaak van de energiebalans wordt een levenscyclusanalyse uitgevoerd en wordt de energie-efficiëntie gekwantificeerd over de hele levenscyclus (rotatie) van de KOH-aanplanting tot bij de uiteindelijke productie van energie en warmte. Een belangrijke modelcomponent integreert de verworven inzichten m.b.t. de broeikasgassen en de energiebalans in een conceptueel model. Het procesgebaseerd simulatiemodel laat toe voorspellingen en simulaties te maken van de netto reductie van emissies van broeikasgassen (vermeden emissies van fossiele brandstoffen) van KOH-culturen over verschillende rotatiecycli.

Bijlagen

Financiering

Contact webmaster